ปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ภายในวัดทุ่งลานนา ประเวศ

ปูพรมทอ สีแดงสด หนา 12 มม. ภายในวัดทุ่งลานนา ประเวศ

by
in ผลงานปูพรม
ผลงานตัวอย่างจากทางร้าน งานปูพรมทอ บริเวณอาสนะภายในโบสถ์วัดทุ่งลานนา ย่านเฉลิมพระเกียรติ ประเวศ พรมมีความหนา 12 มิล...