ผลงานตัวอย่าง ปูพรมทอ สีแดง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ผลงานตัวอย่าง ปูพรมทอ สีแดง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

by
in ผลงานปูพรมถวายวัด
ผลงานตัวอย่างจากทางร้าน โดยผลงานจากช่างมีฝีมือ ติดตั้งด้วยพรมถวายวัด พรมทอ สีแดง บริเวณภายในวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ...