by

ผลงานที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ย่านบางเมือง ติดตั้งด้วยผ้าม่าน สีเทาเข้ม

9 March, 2017
in ผลงานตัวอย่าง ติดผ้าม่าน ม่านพับ ม่านม้วน

หากกำลังมองหาความสวยงาม ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ภายในบ้านของคุณให้ดูน่าอยู่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนบรรยากาศที่แสนร้อนอบอ้าว ให้กลายเป็นบรรยากาศห้องที่ดูเย็นสบาย น่าพักผ่อน เพิ่มความเป็นส่วนตัวที่บุคคลด้านนอกไม่สามารถมองเข้ามาได้

ผลงานติดผ้าม่านตาไก่แบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนศรีนครินทร์

อยากให้บ้านสวย ต้องตกแต่งด้วยผ้าม่าน

บ้านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่จำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี และหากคุณต้องการเพิ่มความสวยงามให้ดูน่าอยู่เพิ่มขึ้นมาอีก คุณจะต้องไม่ลืม กับการตกแต่งด้วย ผ้าม่าน เพราะผ้าม่านนั้นสามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งประตู หน้าต่าง เหมาะแก่การสร้างบรรยากาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น

ผลงานติดผ้าม่านตาไก่แบบทึบลายทิวลิป สีเทา และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนศรีนครินทร์

ใช้ผ้าม่าน ตกแต่งหน้าต่าง ประตูบ้าน

บริเวณมุม หน้าต่าง ประตูบ้าน เลือกใช้ผ้าม่านเพื่อช่วยป้องกันแสงแดด จากด้านนอก ช่วยให้บรรยากาศห้องไม่ร้อนอบอ้าว เหมาะแก่การพักผ่อนมากที่สุด พร้อมทั้งมีความสวยงามในตัวของผ้าม่านเอง เพราะด้วยลวดลายของผ้าม่านนั้น ทำให้บรรยากาศห้องคุณชวนน่ามอง น่าหลงไหลมากที่สุดเลยทีเดียว

ผลงานติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนศรีนครินทร์

ผลงานติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนศรีนครินทร์

ผลงานติดผ้าม่านจีบแบบทึบ ลายทิวลิป สีเทา และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถนนศรีนครินทร์


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่

ddswall1@gmail.com

Tags: , , , , , ,
Share